برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان به صورت حضوری

 

تسنیم:محسن حاجی میرزایی با اشاره به اینکه 4 تا 6 هفته به سال تحصیلی اضافه می شود و با آموزش مجازی و تلویزیونی محتوای تمام کتاب های درسی باید آموزش داده شود، اظهار کرد:هیچ بخشی از کتاب درسی حذف نمی شود. 

وی افزود:امتحانات نهایی دانش آموزان به صورت حضوری برگزار می شود و امکان گرفتن سالن های بزرگ تر و رعایت فاصله اجتماعی را داریم مگر اینکه وزارت بهداشت مجدداً پروتکل سختگیرانه تری را ارائه دهد. 

وزیر آموزش و پرورش در گفت وگو با صدا وسیما عنوان کرد:آنچه هم اکنون تصمیم داریم این است که امتحانات به صورت حضوری برگزار شود و تدریس تمام کتاب های درسی پایه دوازدهم تا پایان اردیبهشت به پایان برسد، همچنین امتحانات پایه ششم به صورت توصیفی و بدون نمره است.

Top