رنگ پیشرو PRSS محصولی جدید

تولید انواع رنگ های ساختمانی اعم از رنگ پلاستیک، رنگ اکرلیک و رنگ روغنی در کارخانه شرکت پیشرو راه صنعت ساحل واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز انجام می پذیرد.

Top